Kim cương viên trắng – VKC002

kim cuong vien Kim cương viên trắng   VKC002

Thông tin viên :
round1 Kim cương viên trắng   VKC002
Đá chính: Kim cương trắng Trọng lượng: 1.002 cts
Hình đá: Round Kích thước: 6.7 mm
Nước kim cương: D Độ tinh khiết: VVS1
Kiểm định: DJL

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>